Hotline: 0988 205 947

Twisted Motifs - Leading Casting Technology in Vietnam

Wednesday - 27/01/2016 10:43

Twisted Motifs -  Leading Casting Technology in Vietnam

Twisted Motifs - Leading Casting Technology in Vietnam
Kể từ năm 2005, nhà máy ASUZAC tại VN đã kế thừa công nghệ đúc nhôm hoa văn xoắn của tập đoàn ASUZAC INC (Nhật Bản), tạo thêm nhiều họa tiết phong phú, độc đáo cho sản phẩm Cổng, Hàng Rào, Ban Công, Cầu Thang, Ô Gió, khung bảo vệ Cửa Sổ.
Since 2005, ASUZAC - ACM in Vietnam has inherited "Twisted Motifs Aluminum Casting Technology" of ASUZAC INC Group (Japan), and create more abundance-unique motifs for our products, such as: fence, balcony, stairs, vents, window...

Source: Asuzac ACM News

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second